Chính cô ta làm tôi thay đổi

Đăng ngày: 13:37 06-12-2009

As.
Chuyện rắc rúi hông bít chừng nào kết thúc! 9 cô ta đã làm cho mọi chuyện thêm lupu như thế này. Tôi có mún làm ai bùn, ai giận đâu! Những câu nói vu vơ của tôi chỉ với mong mún là làm cả nhà vui thui, chứ đâu muốn gây chuyện.
Tôi chưa tìm ra đc nguyên nhân nên chưa thể giải quyết gì. Mọi chuyện có rối tung rối bù.
Lúc này lúc #, hông hiểu đc tính tỉnh cô ta. Cô ta muốn tôi làm gì đây?
As…..
9 cô ta làm tôi thay đổi
9 cô ta làm tôi pùn nhiều thêm
9 cô ta làm tôi khó xử
9 cô ta làm tôi phải………sống Đôc Thân…………CHỦ NGHĨA ĐỘC THÂN.
Nhưng,
Cũng 9 cô ta làm tôi iu đời
Cũng 9 cô ta làm tôi pồi hồi
Cũng 9 cô ta làm tôi…..lớn hơn, (Vì chịu đựng những câu nói vu vơ của cô ta)
Cũng 9 cô ta làm tôi suy nghĩ về cô ta.
Tks người đó, và xin gửi tối hậu thư đến người đó……….Đừng làm tôi pùn nữa.

Người đi tìm chân lý
Advertisements