[Photoshop] Hiệu ứng tốc độ cao

Giữ cho điểm nhấn trên ảnh luôn rõ ràng, còn vùng xung quanh thì áp dụng hiệu ứng mờ dần.

Bước 1: Mở hình cần xử lý.

Bước 2: Nhấn Ctrl+J để nhân bản lớp Background, với tên lớp là Layer 1.

Nhấn Ctrl+J để nhân bản lớp Layer 1, với tên lớp mới là Layer 1 copy.

Bước 3: Tắt lớp Layer 1 copy, chọn lớp Layer 1. Chọn công cụ Eliptical Marquee , định thông số Feather = 50 px trên thanh Options. Sau đó khoanh vùng chọn trên hình (xem hình minh họa).

Bước 4: Nhấn Shift+Ctrl+để đảo ngược vùng chọn (vào menu Select > Inverse).

Bước 5: Chọn menu Filter > Blur Radial Blur > chọn Blur Method là Zoom, đặt thông số Amount 10Quality là Good, nhấn giữ nút trái chuột rồi kéo dời tâm hình (xem hình minh họa). Xong, nhấn OK .


Tới bước 5 là bạn đã hoàn thành phần nào việc tạo điểm nhấn trong ảnh, có thể không cần làm bước kế tiếp.

Bước 6: Nhấn ký hiệu Add layer mask trên bàng Layers để tạo lớp mặt nạ. Chọn công cụ Brush , nhấn phím D, rồi nhấn phím X để có màu Foreground là màu đen , tô vẽ lên những vùng cần lấy lại chi tiết.

Bước 7: Chọn lớp Layer 1 copy, nhấn Shift+Ctrl+D (hoặc vào menu Select > Reselect) để lấy lại vùng chọn đã tạo ở bước 4.

Bước 8: Nhấn ký hiệu Add layer mask trên bảng Layers để tạo lớp mặt nạ. Chọn công cụ Brush , nhấn phím D, rồi nhấn phím X để có màu Foreground là màu đen , tô vẽ lên những vùng cần lấy lại chi tiết.

Bước 9: Chọn menu Filter > Blur > Radial Blur, chọn Blur Method là Zoom, đặt thông số Amount = 30Quality là Good, rồi nhấn OK (xem hình minh họa).

Kết quả

Bài viết thực hiện trên Photoshop CS5

Read more: http://windowsz.net/f196/photoshop-hieu-ung-toc-do-cao-16391.html#ixzz1uxpEhBav