[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng – photoshop

Đây là 1 bài tutorial manip mà Mod của box Photoshop trên diễn đàn Designer Việt Nam post lên, mình xin lấy lại và up lên web chính Việt Designer. 1 tác phẩm manip khá ấn tượng, màu sắc hài hòa và hiệu ứng khá bắt mắt của Mod nhà ta, mọi người cùng nhau tham khảo nhé.

Bài viết gốc trên diễn đàn: http://forum.vietdesigner.net/threads/190/

Trước tiên cần download bộ nguyên liệu để làm nên tác phẩm này (bao gồm stock, file tóc PSD và brush)

Download Girl in Field Manip Stock

1/ Bước đầu tiên các bạn mở file bg.jpg trong phần nguyên liệu, đây là hình một cánh đồng, Các bạn đặt tên layer này là Brackground.

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng

Sau đó tạo New Adjustment Layer Color Balance với thông số:

Shadows: -3 -1 +13
Midtones: -6 +16 +27
Hightlight: +5 +5 +8

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng
2/ Bước tiếp theo các bạn mở file mod.jpg sau đó tách mẫu cô gái ra và đặt vào cánh đồng và đổi tên layer là girl.

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng

– Mod sau khi được đưa vào Background

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng

Tiếp theo tạo một lớp Color Balance:

Shadows: -20 +3 +17
Midtones: -40 +2 +47
Hightlight: -1 +27 +16

Click chuột phải và chọn: Create Clipping Mark.

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng

-Một lớp Hue/Saturation

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng

-Một lớp Brightness/Contrast.

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng
Lưu ý tất cả các Layer Adjustment cần phải tạo Create Clipping Mark.

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng

3/Tạo một layer mới và Fill 50% Gray, chế độ hòa trộn là Soft Light. Sau đó chọn công cụ Burn Tool và tô những vùng khoanh.

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng

4/ Mở file notice.jpg và tách hình biển báo ra.

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng

– Đặt vào bên trái Background.

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng

Tạo một lớp Color balance và đặt Create Clipping Mark.

Shadows: -1 +5 +24
Midtones: -16 +13 +17
Hightlight: +3 +3 +24

Thêm một lớp Selective Color và cũng đặt Create Clipping Mark.

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng

– Kết quả:

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng

5/ Mở file hairStock.psd ra chọn mẫu LIGHT

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng
– Chèn tóc vào layer Girl.

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng

Thêm Color Balance và Hue/Saturation, đặt Create Clipping Mark.

Shadows: -1 +5 +24
Midtones: -16 +13 +17
Hightlight: +3 +3 +24

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng

– Kết quả:

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng
6/ Mở file Crow.png và thêm con quạ vào trên tấm biển báo.

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng
Thêm Color Balance, đặt Create Clipping Mark.

Shadows: -13 -1 +6
Midtones: +3 +17 +36
Hightlight: +15 +3 +13

7/ Tạo một lớp layer mới, sử dụng brush firestorm_lightning4.abr và Designfera Plasma Flames.abr, chọn brush phù hợp vào thêm vào 2 tay cô gái.

– Thêm vào Outer Glow để tăng độ sáng.

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng

8/ Thêm một layer nữa để tạo ánh sáng xanh cho tay cô gái.

-Chọn màu mã màu #2f5165, đặt chế độ hòa trộn Vivid Light, sau đó tô 2 bàn tay cô gái.

Filter Blur-> Gaussian Blur: 90 .

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng
9/ Shift + Ctrl +Alt + E, gắn tất cả vào một layer mới.

-Chọn Image -> Adjustment -> Variations. Sau đó click chọn More Yellow.

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng

Và đây là kết quả cuối cùng:

[Manip tutorial] Cô gái quyền năng giữa cánh đồng

Bài tutorial đòi hỏi bạn phải có chút kiến thức với Photoshop và cắt ghép, hi vọng bài tutorial này giúp bạn có thêm ý tưởng để làm nên những tác phẩm manip đỉnh cao :D

 

Source: Vietdesigner