Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Domain Controler trên Windows Server 2012 và join domain từ 1 máy Windows XP.
Trước hết các bạn cần chuẩn bị môi trường để chúng ta thực hiện việc setup domain:

1/Windows Server 2012
-Computer name: AD
-IP: 192.168.2.1
2/Windows XP SP2
-Computer name: Client1
-IP: 192.168.2.10

*** Chú ý:Trên Windows Server 2012 lệnh “dcpromo” đã bị loại bỏ bởi Microsoft

Nào bây giờ chúng ta bắt tay vào làm thôi:

  • Mở server manager chọn Add role and features

Domain controler Winserver 2012

Chọn Next

Domain Controler trên Windows Server 2012

Trên Installation Type chọn Role-based or Feature-based Installation 

windows server 2012 domain controller

Trên menu Server Selection chọn Select a server from the server pool và click Next

windows server 2012 domain controller

Để cài đặt AD DS, chọn Active Directory Domain Services, sau khi pop-up hiện ra chọn Add features

Active Directory Domain Services for Windows Server 2012

Sau đó cứ tiếp tục Next => Next cho đến khi tới trang Confirmation, tại đây bạn có thể ấn Next để tiếp tục cài đặt hoặc cấu hình thêm ở những tính năng khác( màu vàng)

Active Directory Domain Services

Sau đó chọn Close để hoàn tất

 Active Directory Domain Services

Sau khi setup Active Directory Domain Services bây giờ chúng ta promote the server to a Domain Controller

Domain Controller.

Dể tạo domain mới chọn Add a new forest và nhập vào tên domain (idata) cần tạo

DOMAIN CONTROLLER

Tiếp tục chọn Next => Next cho đến khi hiện ra trang Prerequisite Checks chọn install

DOMAIN CONTROLLER

Đến khi nó hiện ra bảng sau thì bạn đã thành công

DOMAIN CONTROLLER

Bây giờ chúng ta join Windows XP vào domain, các bạn làm như hình bên dưới

Join Windows XP into domain

Join Windows XP into domain

Wow, vậy là chúng ta đã hoàn thành Lab. Thật đơn giản đúng không các bạn

Author:   Kahn Ho