Có bạn nói : “Đứa nào bảo Điện Biên, Lai Châu là đất sẵn có của Việt Nam, chứ không phải thuộc về Việt Nam sau Hiệp ước Pháp-Thanh thì về học lại Sử hộ cái nhá! ”

Sở dĩ các bạn ấy mạnh miệng thế là bởi, quan điểm lịch sử này được ông Dương Trung Quốc ủng hộ. 

Đối với những người yêu sự thật, quen nhìn nhận mọi thứ trên cơ sở khoa học thì Dương Trung Quốc cũng chỉ là một cái tên không hơn.

Việc Dương Trung Quốc và “fan cuồng” của ông ta cho rằng Việt Nam chỉ có đất Lai Châu, Điện Biên sau Hiệp Ước Pháp Thanh 1892 là một sự xuyên tạc lịch sử vô tiền khoáng hậu.

Chà đạp lên công sức của tiền nhân, đất cha, đất ông bỏ bao công sức, xương máu giành giữ lấy mà qua miệng lưỡi của họ đã bị biến thành “ăn may nhờ Pháp – Thanh”

LỊCH SỬ ĐẤT ĐIỆN BIÊN – LAI CHÂU

1. Trước sự kiện Đèo Cát Hãn

Điện Biên là vùng đất cổ. Các di tích như hang Thẩm Khương, Thẩn Búa (ở Tuần Giáo) đã chứng minh thời thượng cổ đã có mặt người Việt cổ. Đến thế kỷ 9 – 10, người Lự ở Mường Thanh đã phát triển khá mạnh, và ảnh hưởng mạnh sang các khu vực: Sìn Hồ, Mường Lay, Tuần Giáo…

Thế kỷ 11-12, người Tày Đăm (Thái đen) theo từ Mường Ôm, Mường Ai tràn xuống chiếm Mường Lò (Nghĩa Lộ) và từ Mường Lò thời gian sau đó, những cư dân này theo thủ lĩnh của mình là Pú Lạng Chượng để tràn qua Than Uyên, Văn Bàn… và cuối cùng làm chủ cả một vùng từ Mường Lò (Nghĩa Lộ) qua Mường La (Sơn La), tới Mường Thanh (Điện Biên).

Thời kỳ Bắc thuộc Điện Biên thuộc huyện Lâm Tây, quận Tân Hưng. Đời Lý đất Điện Biên nằm trong hạt châu Lâm Tây. Đời Trần Việt Nam có 15 lộ Điện Biên thuộc lộ Đà Giang, cuối Trần là trấn Thiên Hưng; thời Minh thuộc lại chia làm 2 châu Gia Hưng và Quy Hoá.

2. Sự kiện Đèo Cát Hãn :

Đèo Cát Hãn là thủ lĩnh người Thái tại Mường Lễ, châu Ninh Viễn(tức Lai Châu ngày nay) thuộc vùng biên giới tây bắc giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Năm 1407, khi quân Minh sang đánh nhà Hồ, Đèo Cát Hãn dẫn 4.000 quân ra xin hợp tác với quân Minh. Theo Minh sử, năm 1405, Đèo Cát Hãn dâng sớ lên triều đình nhà Minh tố cáo nhà Hồ đánh chiếm 7 trại Mãnh Man thuộc châu Ninh Viễn dưới quyền Đèo Cát Hãn, vốn thuộc phủ Vân Nam, giết con rể của ông, bắt con gái của ông để khống chế. Trong các nguyên do mà nhà Minh viện ra khi sang đánh nhà Hồ có lý do này. Nhà Hồ lúc đó yếu thế phải trả lại Đèo Cát Hãn các trại này.

Tháng 11 năm 1427, khi khởi nghĩa Lam Sơn sắp kết thúc thắng lợi, Bình Định Vương Lê Lợi phái Chủ thư thị sử là Trần Hổ đi chiêu dụ châu Ninh Viễn. Đèo Cát Hãn đem quân và voi đến quy thuận nhà Lê. Bình Định Vương chấp thuận và vẫn để Đèo Cát Hãn tiếp tục cai quản vùng đất này.

Tiếp đó, ông lại nổi lên chống triều đình, chiếm hai lộ Quy Hóa (Lào Cai) và Gia Hưng (khoảng giữa sông Mã và sông Đà), tấn công Mương Mỗi (Sơn La). Con ông là Đèo Mạnh Vượng làm tri châu.

Năm 1431 vua Lê Thái Tổ đã phái hoàng tử Lê Tư Tề và quan tư khấu Lê Sát đem quân tiến đánh. Sau đó vua Lê Thái Tổ thân chinh đem quân lên châu Ninh Viễn. Đại quân của nhà Lê tiến theo đường từ sông Hồng rồi ngược sông Đà bằng đường thủy và đường bộ, đánh tan quân của Đèo Cát Hãn. Trận này quân nhà Lê toàn thắng, bắt được thuộc hạ và dân chúng của Đèo Cát Hãn tới 3 vạn người.

Đầu năm 1432, bị quân nhà Lê lên đánh dẹp, Đèo Cát Hãn đầu hàng, bị bắt về kinh đô, nhưng rồi lại được tha, được phong làm quan. Châu Ninh Viễn bị đổi tên thành châu Phục Lễ. Lê Lợi trên đường về cho khắc thơ trên núi đá để ghi lại chiến công này.

Từ đây đất Lai Châu, Điện Biên thuộc về Việt Nam

Từ 1466 về sau, Lê Thánh Tông đặt làm 12 thừa thừa tuyên, trong đó Hưng Hóa bao gồm 3 phủ, 4 huyện và 17 châu.

3. Thời Nhà Nguyễn

Năm 1831, Minh Mạng đổi thành tỉnh Hưng Hóa, tỉnh lị đặt ở thị trấn Hưng Hoá huyện Tam Nông (nay thuộc Phú Thọ). Thời Pháp thuộc, Hưng Hóa được chia thành các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và tách một số huyện nhập vào Phú Thọ.

Tên gọi Điện Biên do Thiệu Trị đặt năm 1841 từ châu Ninh Biên; Điện nghĩa là vững chãi, Biên nghĩa là vùng biên giới, biên ải. Phủ Điện Biên (tức Điện Biên Phủ) thời Thiệu Trị gồm 3 châu: Ninh Biên, Tuần Giáo và Lai Châu. Tên gọi Điện Biên hay Điện Biên Phủ xuất hiện từ đó.

KẾT LUẬN :

Đất Lai Châu, Điện Biên là đất của Việt Nam từ thời Lê Lợi (1432) và luôn được khẳng định chủ quyền sau đó. Việc cho rằng đất ấy chỉ thuộc về VN sau hiệp ước Pháp Thanh (1892) không gì hơn là một sự xuyên tạc bố láo.

Một số link tham khảo:
1. http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=7766.0
2. http://vi.wikipedia.org/wiki/Đèo_Cát_Hãn
3. http://vi.wikipedia.org/wiki/Điện_Biên
4. http://www.nguoiduatin.vn/chuyen-chua-biet-ve-vua-meo-vuong-chi-sinh-a11391.html