Bà Tưng chê Dương Trung Quốc ,Chu Hảo ?!

Tôi đang định bế quan để tập trung ” nghiên cứu ” về cải cách ruộng đất ,đơn giản vì cũng đang muốn nhận ra từ đấy bài học để có thể nhận thức rõ hơn về chế độ ruộng đất hiện nay ,thời nào cũng thế ,”phi thương bất phú ,phi nông bất ổn ” mà ruộng đất chính là nền tảng của Nông Nghiệp Việt Nam .
Nhưng có lẽ cái mong muốn của tôi không gặp đúng lúc ,hay đơn giản là có những sự kiện như “Tưng ” lên làm đảo lộn hết mọi kế hoạch thường nhật của con người ,bạn tôi đã nhắn tin đến :” Ê ,đã đọc trên tuần Việt Nam chưa ? có kẻ đang cởi áo ,sắp khoe thân rồi ” . Vẫ cái thứ ngôn ngữ ba trợn ấy lôi tôi đến VNn ,một tờ báo lá cải mà chẳng bao giờ ngó ngàng đến và vâng .cái tít xuất hiện làm cho người ta cảm thấy “nên đọc ” trong hoàn cảnh này :

Tại sao ý kiến Đại tướng chưa được “nghe” hết?

Từ Nghe được để trong ngoặc kép làm cho người ta cảm thấy ” thứ vị ” nhưng những lời phát ngôn của hai nhà “trí thức ” nổi tiếng bậc nhất nước ta về độ cuồng ngôn làm cho tôi cảm thấy thú vụ hơn nhiều lần .

Tác giả đặt vấn đề như thế đó :”niềm tin đó biến mất ” ,đó ,Biến Mất chứ không phải là đang biến mất hay sắp biến mất ,Biến Mất chỉ điều đó – niềm tin đó đã mất rồi ,người dân đã mất niềm tin vào Đảng ,vào Bác rồi ,vào cuộc cách mạng của Việt Nam rồi ?! Điều đó có đúng không ? Nếu nói là không đúng thì hơi miễn cưỡng ,nhưng chúng ta thử tự cảm nhận một chút nhé :

Vậy nếu không tin Đảng ,không tin tưởng vào cuộc cách mạng thần thánh qua ,thì tại sao họ lại khóc thương con người đã tạo ra ,đã chiến đấu và đã chiến tăắng cuộc kháng chiến thần thánh ấy ,người lãnh tụ của Đảng . Tại sao ? Phải chăng ngay từ lời nói đầu tiên của bài viết sự nguỵ biện đã lại bắt đầu ????!!!
Ông Chu Hảo: Tôi luôn cho rằng vai trò của cá nhân lúc nào cũng tác động rất lớn đến sự thay đổi của lịch sử.
Dĩ nhiên nếu không có cá nhân này, có thể sẽ xuất hiện các cá nhân khác, nhưng trình tự lịch sử, diễn biến lịch sử sẽ không diễn ra đúng như những gì chúng ta đã nhìn thấy nữa. Dù thế nào, xã hội cũng sẽ luôn phải vận động để đi lên. Sẽ rất nguy hiểm nếu xã hội không thể xuất hiện những con người như thế nữa.
Một xã hội có dân chủ, có tự do tư tưởng, thì sẽ xuất hiện nhiều những người có tài kinh bang tế thế. Và ngược lại. Nhưng có một điều đặc biệt là trong những lúc khó khăn mà một nhân vật như vậy xuất hiện thì có khi lại làm nên chuyện.
Phải nói thêm rằng khái niệm “lãnh tụ” chỉ tồn tại ở những cộng đồng xã hội chưa trưởng thành.
Ở các nước dân chủ và văn minh những người đứng đầu quốc gia cũng chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình như một hình thức phân công lao động xã hội, không “oai nghiêm ” không “thần thánh” gì đâu.

Ông nói đúng ,vì bản thân chủ nghĩa Mác đã khẳng định điều đó nhưng hình như ngài Chu Hảo đầu óc hơi có vấn đề thì phải ? Ông ta nói  :”Một xã hội có dân chủ, có tự do tư tưởng, thì sẽ xuất hiện nhiều những người có tài kinh bang tế thế. Và ngược lại. Nhưng có một điều đặc biệt là trong những lúc khó khăn mà một nhân vật như vậy xuất hiện thì có khi lại làm nên chuyện.” Mọi người có cảm thấy đó là một câu nói ngu nhất trong năm không ,khi một xã hội có dân chủ mói tạo ra người tài ,nhưng chính ông ta nói người tài xuất hiên lúc khó khăn ???? Áp vào lịch sử Việt Nam thì có lẽ ngài Chu Hảo muốn nói thời kì Pháp cai trị nước ta là thời kì ” xã hội dân chủ ” chăng khi mà thwòi kì đó đã sản sinh ra những con người kiệt xuất nhất :Bác Hồ -Đại Tướng VÕ Nguyên Giáp – TBT Trường Chinh – Cụ Phan Bội Châu – Cụ Phan Châu Trinh … và lớp lớp người con đất Việt anh hùng . Có lẽ ý của quý ngài Chu Hảo là như vậy đó ,thời đó quả thật ” dân chủ ” và ngài ấy đang khuyên chúng ta bước vào thời kì đó chăng ???
Quý ngài nói chỉ ở những cộng đồng xã hội chưa trưởng thành mới có lãnh tụ ,điều này nghe vẻ hợp lí nếu như ngài ấy gắn lãnh tụ với một khái niệm thần thánh nào đó như chúa hay đức Phật . Còn với chúng tôi ,những con người duy vật lãnh tụ đơn giản chỉ là người lãnh đạo có khả năng quy tụ sự ủng hộ của mọi người ,như Chủ Tịch Hồ Chí Minh quy tụ nên những con người Vĩ đại nhất vậy . nếu nói theo quý ngài Chu Hảo thì chúng ta cũng không cần người nào đó ĐẶC BIỆT CÓ UY TÍN ,CÓ TÀI NĂNG VÀ ĐƯỢC TOÀN NHÂN DÂN ỦNG HỘ , đơn giản vì đó chỉ là BIỂU HIỆN CỦA SỰ U MÊ ?

Ở các nước dân chủ và văn minh ,người lãnh đạo quốc gia cũng không được thần thánh hoá ,đúng ,ở VN người lãnh đạo quốc gia cũng chẳng được thần thánh hoá gì đâu ! Cái điều ngài nói có lẽ (chỉ có lẽ ) ở TT mà thôi ,ở VN ,tôi thường thấy người ta bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo quốc gia mà .

Thời đại nào cũng cần những cá nhân. Những cá nhân ấy cộng với một cơ chế để có thể tập hợp được những cá nhân tiêu biểu nhất. Đó là nhân tố để thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Quý giáo sư Dương Trung Quốc thì khôn hơn nhiều so với Chu Hảo ,ông đã nói đến yếu tố “cá nhân ” và coi đó là mục tiêu của sự phát triển . Tôi tự hỏi câu nói của ngài ấy có thừa không khi Đảng và Nhà Nước ta luôn xem tăng cường giáo dục ,phát huy quyền cá nhân . Có lẽ ngài ấy cũng không hiểu được con đường mà chúng ta hướng đến XHCN và CSCN đơn giản chính là con đường để mỗi cá nhân phát huy hết quyền của mình :”làm theo năng lực ,hưởng theo lao động ” vậy cá nhân luôn luôn xem trọng ,cái đihcs của việc đó chính là người lâo động được hưởng đầy đủ quyền lợi mà họ đáng được hưởng không có bốc lột ,vậy thì đó không phải quyền cá nhân cao quý nhất hay không .
Tôi cũng không hiểu là trong một bài bao chứa cả DTQ và CH mà sao ý kiến của 2 người khác nhau quá vậy ,một người thì phủ nhân Lãnh tụ ,người kia thì công nhận cá nhân tiêu biểu .

Ông Chu Hảo: Muốn thay đổi không có cách nào khác là phải xây dựng một thể chế chính trị dân chủ lành mạnh, để phát huy được hết sức mạnh của nhân dân trong xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, trong đó xã hội dân sự là một thành tố quan trọng.

Tức là, trong bối cảnh của nước ta hiện nay, phải xây dựng một nền móng cho phong trào dân chủ từ dưới lên. Nhưng để cải cách thể chế thì phải làm từ trên xuống.
Trong khi có phong trào dân chủ làm nền móng như vậy, thì trong đội ngũ người đứng đầu phải có những lực lượng tiến bộ dũng cảm và sáng suốt đặt lợi ích của dân tộc lên trên hêt, dựa vào khối đại đoàn kêt của toàn dân, tiến hành cải cách triệt để từng bước.

Lời nói lúc này của ông CH đã khôn hơn rất nhiều ,ông ta đề cập đến xây dựng nền chính trị dân chủ lành mạnh . Về điểm này tôi hoàn toàn ủng hộ ,Đảng ta luôn coi thực hiện nền dân chủ ,toàn dân ,do dân và vì nhân dân là mục tiêu quyết sách của mội vấn đề , những câu nói cửa miệng luôn luôn là :”Dễ trăm lần không dân cũng chịu ,khó vận lần dân liệu cũng ra ” . Vậy thì nền chính tị lấy dân làm gốc ,quân đội lấy nhân dân làm nền tảng liệu không phải là một nền chính trị từ dưới lên ???
Nhưng tôi không hiểu một cách rõ ràng là thay đổi thể chế từ trên xuống là gì ? Đảng cầm quyền của chúng ta luôn luôn lấy quy tắc tập trung dân chủ làm nền tảng của chính trị ,tức ,thể chế NN ở Việt Nam lấy quy tắc này làm chuẩn mực . Mà điểm này lấy sức mạnh tập thể làm đường lối ,luôn luôn lấy xây dựng từ dưới lên ,từ trên xuống để hoàn thiện bộ máy tổ chức . Vậy quý ngài CH bảo rằng  phải thay đổi từ ngọn ??? À ,hay ngài nói đến rằng nền chính trị của Đảng vốn dựa trên lòng dân là lỗi thời rồi ,cần phải chuyển giao quyền lực dân dần cho những vị chính khác sa lông như ngài ,đó mới là sự chuyển giao từ trên xuống ?!
Tôi cũng không hiểu câu nói là :”dựa vào khối đại đoàn kêt của toàn dân, tiến hành cải cách triệt để từng bước.”

Là cải cách cái gì ,vì nếu chỉ hiểu là để tăng tính dân chủ thì xin thưa ,đó không phải là cải cách triệt để từng bước được mà phải là “thực thi đúng những quyết sách đã có của Đảng ” vì chính Đảng đã nói và đã đưa quyết sách từ lâu rồi về việc thực thi quy tắc dân chủ trong nhân dân !!!
Ông Chu Hảo: Lỗi trước hết là trí thức, là tầng lớp tinh hoa.
Trong thời chiến, các tầng lớp xã hội đều có vai trò nhất định, nhưng lực lượng nòng cốt phải là đông đảo quần chúng.
Còn trong thời bình, lực lượng nòng cốt phải là những người có tri thức Ngoài lỗi của những người đứng đầu đất nước, thì bản thân tầng lớp trí thức chậm giác ngộ, thiếu ý chí là những người phải nhận phần lỗi không nhỏ khi xã hội không phát triển được.

Ông CH đã nói đến tầng lớp tinh hoa rồi ,thật may mắn quá . Nhưng tôi không hiểu là tầng lớp tinh hoa trí thức mà ông nói là ai ? Là ông ư ? Là ông Dương Trung Quốc ư ? Là ông Nguyễn Quang A ư ? … Nếu nói lỗi là của các ông ,tôi thừa nhận ,nhưng đừng nhận lỗi rồi tự phết son trên mặt mình là ” tinh hoa ” nữa . Xin thưa ,chính những ngừoi trí thức đang lãnh đạo quốc gia này ,chính những người như thế đang là mạch máu của xã hội này ,ngài còn tìm kiếm ai ngoài chính họ nữa ,chính những công chức mẫn cán đang lao động ,chính những kĩ sư đang ở bên các công trình ,chính họ mới là tinh hoa ,còn các ngài ư ,chỉ đơn thuần là ” chính khác sa lông ” chính khách chứ đừng hòng là chính trị gia nhé !
Ngài kêu gọi những người như ngài giác ngộ ư ,họ giác ngộ rồi đấy ,Bọ Lập đã giác ngộ đến mức chửi cả VTV vì không cho ông ta đóng góp cho đất nước thông qua hình thức xem video . Ngài kêu gọi những ngài phải tăng cường ý chí ư ? Có rồi đấy ,chính vì có ý chí dũng cẩm nên ngài mới có thể phát ngôn ngốc đến như vậy . Còn ngài kêu gọi chúng tôi ,tức toàn thể những người trí thức cần giác ngộ và có ý chí thì hình như hơi thừa ,chính Hồ Chủ Tich đã nói với chúng tôi :”vừa hồng vừa chuyên ” đó là đủ rồi ,chỉ cần 4 chữ thôi là thay cho cái tràng giang đại hải của ngài rồi .
Mà tôi cũng thật sự khâm phục Cô phóng viên Lan Hương ,tại sao cùng cái tên gần giống mà trình độ của cô không bằng một phần nhỏ của Lê Hương Lan bạn tôi vậy ,à không ,phải nói trình độ của cô giỏi hơn bạn ấy nhiều lần ,vì ít ra bạn tôi đâu biết giật tít rồi cố gắng giúp đỡ đặt ra những câu hỏi để lái hai con cừu này theo suy nghĩ đó ,cô quả thật là ứng cử viên ,tại sao cô không đi lăng xê cho bác tưng nhỉ ???

Tôi đã quá chán với việc phải chỉ ra lỗi sai trong vô vàn những lỗi sai của quý ngài rồi ,Chu Hảo ạ ,và cả ông nữa Dương Trung Quốc . Và tôi chợt nghĩ đến bà Tưng ,thực ra tôi cũng chưa xem chút gì về ả đâu ,tôi không có thói quen hùa theo mấy thứ lố lăng ấy ,nhưng tôi thấy 2 ngài còn không bằng ả . Ả ta ít ra còn có cái thân thể thơm tho tròn trịa để khoe cho thiên hạ nhìn ,còn 2 ngài khi khoa ra ,khi cởi ra ,thì bên trong không phải thứ đáng nhìn mà là thứ gì đó ,biết đâu đấy !!! 
Hơn nữa bà tưng khi khoe thân đã nổi tiếng ,quả thật ngày càng nổi tiếng ,người ta săm soi trên cơ thể mĩ miều của nàng ta và càng soi nàng ta càng có lợi ,nhưng 2 ngài thì càng để cho người ta soi ,càng soi thì càng mất đi chút uy tín ít ỏi .
Quả thật không thể hiểu nổi 2 ngài đã làm giáo sư kiểu gì khi nhận thức về chính trị không bằng một ả đàn bà hạng 3 như thế ,càng không thể hiểu 2 ngài muốn nổi tiếng kiểu gì nữa . Thực ra ,với tư cách một người thích thú đặc biệt với những cuốn sách từ nhà Chu Hảo đi ra ,những thứ lịch sử từ ông Dương Trung Quốc như bất cứ người Việt thích bát quái nào khác ,tôi mong , 2 ngài làm trực tiếp như bà Tưng có khi còn hay hơn !!!
Lâm +K9