Việc tạo ra các hiệu ứng văn bản đã trở thành một mặt bằng chung cho nhiều nhà thiết kế và những người đam mê. Thật vậy, nó thậm chí đã trở thành một hình thức nghệ thuật của riêng mình.

>> Xem thêm: Tôi đi học bằng lái xe ôtô 

Create a Green Viscous Text Effect

Green Text

Learn to Create a Variety of Script Lettering

from zero

How to create a glassy text effect in Illustrator

glass text

How to Create an Entangled Lettering Illustration

#

How To Create a Simple Sticker Text Effect

#

Create Colorful, Layered Paper Type in Illustrator

Colorful layered paper

Create a Mummy Text Effect

Mummy text Effect

Create a Vibrant 3D Pixel Type Treatment

3d pixel

Old School Type – Line Gradients

old school type line gradients

Illustrator Tackle Twill

illustrator tackle twill

Ornate lettering

ornate lettering

How To Create Detailed Gothic Linework Typography

gothic linework typography

Getting Carried Away with Balloon Lettering

balloon lettering

Create a Glossy, Smooth Text Effect

glossy smooth text effect

Retro 3D Arcade Text Effect in Illustrator

retro 3d arcade text effect

How to Make a Cartoon Style Cereal Box Logo in Adobe Illustrator CS3

illustrator tutorials

Working with type in Illustrator

text effect

How to Add Decorative Glamour to Your Ordinary Script Font

ordinary scrip t font

Blueprint-Style Text in Adobe Illustrator

blueprint style text

Illustrator type technique using shapes

shapes text effect

How to Make a Wooden Text Effect with Adobe Illustrator

wooden text effect

3D Typography in Photoshop

3d typography photoshop

Tug and Twirl Text in Illustrator

tug and twirl text illustrator

Learn to Create a Variety of Beveled Lettering

beveled lettering

Create An Editable Metal Type Treatment

editable metal type treatment

Creating stunning, detailed typography with Illustrator

detailed typography

Illustrator Tutorial: Warp Text Inside A Heart Shape

warp text

Create a Folded Paper Text Effect

folded paper text effect

Let’s Make a Playful Yet Robust 3D Letter Design

3d letter design

Quick Tutorial: Create a Reusable Retro Type Treatment

retro type treatment

Creating an Environmentally Friendly Green Type Treatment

green type treatment

Create a Furry Calligram in Illustrator

furry calligram in illustrator

Create a Grimy Text Treatment with a Pen Tablet

grimy text treatment

How to Create a Smokin’ Western Type Treatment in Illustrator

letterpress styled text

Creating Editable Letterpress Styled Text

letterpress styled text

Create a Polished Raised Type Treatment

polished raised type treatment

How to Create a Trendy Retro Type Treatment

trendy retro type treatment

The Hidden Power of the Average Command: Creating Swirly Type

swirly type

Create a Swirly Type Treatment

swirly type treatment

Create a Glowing Neon Sign using the Appearance Palette – Screencast

glowing neon sign

Illustrator Tutorial: Bling Bling Text Effect

bling bling text effect

Stylish text effect tutorial using Illustrator

stylish text effect

Create Fun, Eye-catching Text with Adobe Illustrator

fun eye catching text

Quick Tutorial: Gradient Strokes

gradient strokes

Turn Any Font Into a Sketch Font

turn any font into a sketch

Source: Tạp chí đồ họa (Theo youthedesigner)