Bạn vào trang chủ của nó load về rồi dùng key này nhé
http://www.mediafire.com/?f468vnbsvv84956 (link die, mình đang tìm link thay thế…)
link phần mềm từ trang chủ
http://pulpmotionadvanced3.mac.informer.com/

>> Xem thêm: Tôi đi học bằng lái xe ôtô