1. Lần đầu tiên ngắm pháo hoa.

2. Lần đầu tiên bị “dìm” vào nước lạnh.


3. Lần đầu tiên biết đến bong bóng.

4. Lần đầu hoảng hốt khi đi qua đường hầm.

5. Lần đầu tiên biết đến con rối.

6. Lần đầu tiên biết tới đồ ăn trên bìa tạp chí.

7. Lần đầu tiên quên cách dùng thìa.

8. Lần đầu tiên được mèo liếm chân.

9. Lần đầu tiên phân khích khi ngắm pháo hoa trong đêm.

10. Lần đầu tiên học cách chơi trốn tìm.

11. Lần đầu tiên uống nước bằng vòi.

12. Lần đầu tiên ăn kem.

13. Lần đầu tiên học cách làm quen với cún.

14. Lần đầu tiên tìm cách vượt qua tường kính.

15. Lần đầu tiên ngửi tất.

16. Lần đầu tiên mở quà.

17. Lần đầu tiên biết tới TV.


18. Và những lầu tiên biết tới… vị chua.