Tải trọng là gì? Trọng tải là gì? Hiểu như thế nào là đúng?

1. Tải trọng là gì? Tải trọng của đường bộ là khả năng chịu tải khai thác của cầu và đường để đảm bảo tuổi thọ công trình theo thiết kế.

Điều 4. Tải trọng của đường bộ (nguồn: MOJ)

  1. Tải trọng của đường bộ là khả năng chịu tải khai thác của cầu và đường để đảm bảo tuổi thọ công trình theo thiết kế.
  2. Khả năng chịu tải khai thác của cầu được xác định theo hồ sơ thiết kế cầu và tình trạng kỹ thuật thực tế của cầu, được cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc được thể hiện bằng biển báo hiệu “hạn chế trọng lượng xe”.
  3. Khả năng chịu tải khai thác của đường được xác định theo hồ sơ thiết kế mặt đường và tình trạng kỹ thuật thực tế của đường, được cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc được thể hiện bằng biển báo hiệu “hạn chế trọng lượng trên trục xe”.

Bộ Giao thông Vận tải giải thích, tải trọng đường bộ là năng lực chịu tải của cầu, đường được xác định theo tiêu chuẩn đoàn xe thiết kế của cầu và tải trọng trục xe tính toán của đường. Tải trọng đường bộ bao gồm: tổng trọng tải xe (gồm trọng lượng bản thân xe và trọng lượng hàng) là tải trọng ghi trên biển báo về tải trọng cho phép của cầu. Con số ghi trên biển báo đó thể hiện các xe có tổng trọng tải thực tế theo đúng quy định thì được qua cầu bình thường, đồng thời cầu còn có khả năng chịu tải được một đoàn xe xếp hàng liên tục trên cầu mà trọng tải của một xe trong đoàn bằng trị số tải trọng ghi trên biển báo. Vì vậy, trường hợp xe có tổng trọng tải lớn hơn tổng trọng tải xe được công bố thì vẫn có thể đi qua cầu, tuy nhiên khi đi qua cầu không được đi thành đoàn liên tục mà phải đi từng chiếc đơn lẻ.
————
Xem thêm: Bộ Giao thông giải thích với Bộ Công an về trọng tải ôtô 

Advertisements