Là một quốc gia có truyền thống Phật giáo, nhưng nhiều người Việt Nam không có hiểu biết về đạo Phật hoặc biết một cách rất mơ hồ, và dưới đây là vài điều hiểu lầm rất phổ biến hiện nay.

Bài viết của tác giả Chu Ngọc Cường gửi Reds.vn | Xin được đăng lại trên trang này.

1. Đức Phật là đấng thần linh không có thật

Tiếp tục đọc