– Này chú phóng viên, trông chú quen quen …

– Ôi … tưởng ai, hóa ra bác Cuốc.

– Chúng ta gặp nhau rồi à?

– Dạ chưa, nhưng nhìn bộ cánh bạch mao của bác là nhà em nhận ra liền mà!

Tiếp tục đọc