Bài này viết lâu rồi, nhưng đến hôm nay mới chia sẻ được với mọi người.

Rõ ràng, cho đến thời điểm này thì âm mưu của Trung Quốc ở khu vực biển Đông đã thể hiện đầy đủ. Giàn khoan HD-981 thực chất không mang mục đích tìm kiếm dầu mỏ mà mang ý nghĩa của một lãnh thổ thu nhỏ di động nhằm chiếm đất, mở mang bờ cõi. Khi đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có thể Trung Quốc đã tính toán đến thời điểm hoàn hảo để thực hiện mưu toan của mình. Sự việc bãi cạn Scarborough đã củng cố cho quyết tâm thôn tính toàn bộ khu vực biển Đông của Trung Quốc. Vào thời gian này, toàn bộ thế giới đã tập trung vào Ukraine. Trung Quốc lên tiếng ủng hộ Nga trong vấn đề Crimea; đàm phán ký kết hợp đồng mua bán khí đốt lịch sử để trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của Nga. Với những động thái này, Trung Quốc hi vọng sẽ tìm kiếm được sự đồng tình của Nga về vấn đề biển Đông.
Dankhoan981cuaTQ-6385d

Tiếp tục đọc